عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,766 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,621 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.126%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022