27 آذر 1399
برآورد
€3,000
3,674 دلار آمریکا
- €4,000
4,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,674 دلار آمریکا
14.286%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان شماره‌ی 17 (از مجموعه‌ی طوبی) از شیرین نشاط
بدون عنوان شماره‌ی 17 (از مجموعه‌ی طوبی)
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$4,410
10.25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 آذر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 آبان 1393
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

آرت چارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,814 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022