• سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) 1391
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ
  • عکاسی
  • 90 * 59.5 سانتی متر
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
- £2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

آرت چارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€2,600
2,549 دلار آمریکا
-
€3,200
3,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,247 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,814 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی" از عباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرت چارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
850,000,000﷼
31,101 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
43,908 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
32,931 دلار آمریکا
12.195%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرت چارت | تحمل  عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت از فرهاد مشیری
تحمل عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399