عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
115 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ ديجيتال روي بوم
130.5 * 86.5 سانتی متر
برآورد
€2,600
2,549 دلار آمریکا
-
€3,200
3,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,247 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401

چاپ روی بوم
220 * 140 سانتی متر
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401

چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
3/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
2/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

شماره اثر #33 (فروخته نشده)
photographic transfer on canvas
199 * 119 سانتی متر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400

سی‌پرینت
59.7 * 40.6 سانتی متر
1/7
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400

عکس سیاه و سفید، چاپ روی مقوا
89 * 59 سانتی متر
1/1
برآورد
850,000,000﷼
31,101 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
43,908 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
32,931 دلار آمریکا
12.195%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 شهریور 1400

عکاسی دیجیتال روی کاغذ
105.4 * 69.7 سانتی متر
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,056
2,434 دلار آمریکا
64.48%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

عکاسی دیجیتال روی بوم روی قاب
55.5 * 84.5 سانتی متر
1/1
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,570
3,043 دلار آمریکا
105.6%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

چاپ عکس روی بوم
231 * 154 سانتی متر
1/1
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400