عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
111 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
chromogenic print
59.7 * 40.6
1/7
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400

عکاسی دیجیتال روی کاغذ
105.4 * 69.7
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,056
2,434 دلار آمریکا
64.48%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

عکاسی دیجیتال روی بوم روی قاب
55.5 * 84.5
1/1
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,570
3,043 دلار آمریکا
105.6%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

231 * 154
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400

عکاسی دیجیتال روی کاغذ
105.4 * 69.7
برآورد
€1,500
1,826 دلار آمریکا
-
€2,000
2,434 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 22 خرداد 1400

عکاسی دیجیتال روی بوم روی قاب
55.5 * 84.5
1/1
برآورد
€1,500
1,826 دلار آمریکا
-
€2,000
2,434 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 22 خرداد 1400

پرینت دیجیتال روی کاغذ، قاب‌نشده
90 * 59.5
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

پرینت دیجیتال روی کاغذ، قاب‌نشده
90 * 59.5
1/1
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,724 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

چاپ دیجیتال روی بوم
150 * 95
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399

چاپ دیجیتال، چاپ‌شده روی بوم
150 * 95
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,691 دلار آمریکا
9.686%
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399