عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
113 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ روی بوم
220 * 140 سانتی متر
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401

چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
3/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
2/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

شماره اثر #33 (فروخته نشده)
photographic transfer on canvas
199 * 119 سانتی متر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400

چاپ کروموجنیک
59.7 * 40.6 سانتی متر
1/7
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400

عکاسی دیجیتال روی کاغذ
105.4 * 69.7 سانتی متر
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,056
2,434 دلار آمریکا
64.48%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

عکاسی دیجیتال روی بوم روی قاب
55.5 * 84.5 سانتی متر
1/1
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,570
3,043 دلار آمریکا
105.6%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400

چاپ عکس روی بوم
231 * 154 سانتی متر
1/1
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400

چاپ دیجیتال روی کاغذ
90 * 59.5 سانتی متر
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

چاپ دیجیتال روی کاغذ
90 * 59.5 سانتی متر
1/1
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,724 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400