آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از نیاز باباتبار
بدون عنوان
برآورد
£350
480 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از Dzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | چشم‌انداز سوئیس 1.5 از حسین والامنش
چشم‌انداز سوئیس 1.5
برآورد
$400
-
$600
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان (درخت) از بهجت صدر
بدون عنوان (درخت)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرت چارت | بدون عنوان (درخت) از بهجت صدر
بدون عنوان (درخت)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرت چارت | The Gazelle از اردشیر محصص
غزل
برآورد
£150
197 دلار آمریکا
-
£250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | زنی با پوشش آبی از فائق حسن
زنی با پوشش آبی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
50,000,000﷼
422 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
845 دلار آمریکا
قیمت فروش
102,500,000﷼
866 دلار آمریکا
36.667%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 24 آبان 1398