علیرضا کرمی

ایران | 1328
مقایسه
گران ترین اثر

آرتچارت | بامداد از علیرضا کرمی
بامداد
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
25 آذر 1389
تعداد حضور
4
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
10,955 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
4,679 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
6,444 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
75%
میانگین رشد ارزش آثار
95.238%