علی بنی صدر

ایران | 1355
مقایسه
گران ترین اثر

آرت چارت | تعقیب و گریز از علی بنی صدر
تعقیب و گریز
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
28 شهریور 1392
تعداد حضور
19
تعداد آثار
21
میانگین قیمت فروش
210,330 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
116,539 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
161,775 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
95.238%
میانگین رشد ارزش آثار
61.313%