• آغاز 1396
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 152.4 * 122.2 سانتی متر
  • امضاشده، تیتر و تاریخ‌خورده 'Ali Banisadr 2017 "Initiation" 2017' پشت اثر
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
- £180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرت چارت | سرزمین خراب از علی بنی صدر
سرزمین خراب
برآورد
£250,000
254,712 دلار آمریکا
-
£350,000
356,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
423,637 دلار آمریکا
38.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 آبان 1401
آرت چارت | پیش از نام از علی بنی صدر
پیش از نام
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£50,000
64,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,250
73,052 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 1 آبان 1398
آرت چارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
£50,000
64,658 دلار آمریکا
-
£70,000
90,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
80,822 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 210,330 دلار آمریکا
کمینه برآورد 116,539 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 161,775 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.313%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | کاسه شناور از فرهاد مشیری
کاسه شناور
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرت چارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
171.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
£100,000
129,870 دلار آمریکا
-
£200,000
259,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
£187,562
243,587 دلار آمریکا
25.041%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398