برآورد
£250,000
254,712 دلار آمریکا
- £350,000
356,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
423,637 دلار آمریکا
38.6%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرت چارت | آغاز از علی بنی صدر
آغاز
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401
آرت چارت | پیش از نام از علی بنی صدر
پیش از نام
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£50,000
64,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,250
73,052 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 1 آبان 1398
آرت چارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
£50,000
64,658 دلار آمریکا
-
£70,000
90,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
80,822 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 210,330 دلار آمریکا
کمینه برآورد 116,539 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 161,775 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.313%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی. از فرهاد مشیری
هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی.
برآورد
 
قیمت فروش
61.19%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرت چارت | هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی. از فرهاد مشیری
هشت اِن. ششصد و نوزده وی. تی.
برآورد
 
قیمت فروش
61.19%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرت چارت | نقشه ایران از فرهاد مشیری
نقشه ایران
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389