29 اردیبهشت 1402
برآورد
$90,000 - $120,000
قیمت فروش
$241,300
129.81%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آغاز از علی بنی صدر
آغاز
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401
آرتچارت | سرزمین خراب از علی بنی صدر
سرزمین خراب
برآورد
£250,000
284,091 دلار آمریکا
-
£350,000
397,727 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
472,500 دلار آمریکا
38.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 197,176 دلار آمریکا
کمینه برآورد 109,070 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 151,820 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.528%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | نگو که خیلی دیره، عشقت نرفته از یاد از فرهاد مشیری
نگو که خیلی دیره، عشقت نرفته از یاد
برآورد
 
قیمت فروش
13.214%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400