آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | کنش 195 از رضا آرامش
کنش 195
برآورد
$35,000
-
$35,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرتچارت | مجموعه زمین و آسمان از قدرت الله عاقلی
مجموعه زمین و آسمان
برآورد
 
قیمت فروش
36.963%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | مجموعه زمین و آسمان از قدرت الله عاقلی
مجموعه زمین و آسمان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | UOMO COL CANE: IL POTERE (DOG WITH MAN: POWER) از بهمن محصص
سگ با مرد: قدرت
برآورد
£25,000
31,250 دلار آمریکا
-
£35,000
43,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
85,938 دلار آمریکا
129.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | حیوان از آلفرد بسبوس
حیوان
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,247 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402