آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدنساز از مجموعه محله ما از بیتا فیاضی
بدنساز از مجموعه محله ما
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | معضل انسان از امیر مسعود اخوان جم
معضل انسان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
36,000,000,000﷼
138,975 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | چکه فوری 03، چکه فوری 05 از فلاویه عودی
چکه فوری 03، چکه فوری 05
برآورد
£6,000
8,337 دلار آمریکا
-
£8,000
11,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
8,337 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | از مجموعه‌ی "ونوس در سرزمین‌های طوفانی" از قدرت الله عاقلی
از مجموعه‌ی "ونوس در سرزمین‌های طوفانی"
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | از مجموعه ونوس در سرزمین تراژیک از قدرت الله عاقلی
از مجموعه ونوس در سرزمین تراژیک
برآورد
 
قیمت فروش
31.232%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396