تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

شاهنامه - آرتیبیشن
16 مهر 1400
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | کنش 195 از رضا آرامش
کنش 195
برآورد
$35,000
-
$35,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرتچارت | ارزشمند از فرناز ربیعی جاه
ارزشمند
برآورد
 
قیمت فروش
3.03%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391