آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | کنش 195 از رضا آرامش
کنش 195
برآورد
$35,000
-
$35,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرتچارت | ارزشمند از فرناز ربیعی جاه
ارزشمند
برآورد
 
قیمت فروش
3.03%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | شیرجه‌ی قرمز از کامبیز صبری
شیرجه‌ی قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
2.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | پرنده‌ها از بهمن محصص
پرنده‌ها
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
26,500,000,000﷼
230,435 دلار آمریکا
6%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | پرنده‌ها از بهمن محصص
پرنده‌ها
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
26,500,000,000﷼
230,435 دلار آمریکا
6%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397