آرتچارت | گاو نر از محمد صبری
گاو نر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,495 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | از مجموعه عجایب‌الخلایق از قدرت الله عاقلی
از مجموعه عجایب‌الخلایق
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
3,000 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فاطمه امدادیان
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از امیر موبد
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | نیم‌‌تنه از قدرت الله عاقلی
نیم‌‌تنه
برآورد
 
قیمت فروش
3.448%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | مقدمه از عبدالرضا قماشچی
مقدمه
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | چکه فوری 03، چکه فوری 05 از فلاویه عودی
چکه فوری 03، چکه فوری 05
برآورد
£6,000
8,337 دلار آمریکا
-
£8,000
11,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
8,337 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | عشق از علیرضا آستانه
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 آبان 1393