آرتچارت | از مجموعه عجایب‌الخلایق از قدرت الله عاقلی
از مجموعه عجایب‌الخلایق
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
3,000 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فاطمه امدادیان
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از امیر موبد
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | نیم‌‌تنه از قدرت الله عاقلی
نیم‌‌تنه
برآورد
 
قیمت فروش
3.448%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا خلجی
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | مقدمه از عبدالرضا قماشچی
مقدمه
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$47,880
36.8%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زنی در حال چرخیدن به سمت راست از زهیر دباغ
زنی در حال چرخیدن به سمت راست
برآورد
€6,500
7,514 دلار آمریکا
-
€7,500
8,671 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400