تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

شاهنامه - آرتیبیشن
16 مهر 1400
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کرگدن از امیر مسعود اخوان جم
کرگدن
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مونا پاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392