آرتچارت | کرگدن از امیر مسعود اخوان جم
کرگدن
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مونا پاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | دیوار از پرویز تناولی
دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1391
آرتچارت | مرد و زن از اسماعیل فتاح
مرد و زن
برآورد
£12,000
14,924 دلار آمریکا
-
£16,000
19,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,640
20,694 دلار آمریکا
18.857%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | لوح ایستاده از مجموعه‌ی سالومه از رشيد القريشي
لوح ایستاده از مجموعه‌ی سالومه
برآورد
£25,000
32,903 دلار آمریکا
-
£35,000
46,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,700
66,728 دلار آمریکا
69%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بز از توکل اسماعیلی
بز
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392