آرت چارت | سونات از محمود زنده رودی
سونات
برآورد
€5,000
4,801 دلار آمریکا
-
€6,000
5,761 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
550,000,000﷼
4,783 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
12.903%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرت چارت | نان شب از عنایت الله نظری نوری
نان شب
برآورد
 
قیمت فروش
400%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرت چارت | ESHGH KHOSOOSI (LOVE) از محمد احصایی
عشق خصوصی
برآورد
 
قیمت فروش
107.647%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرت چارت | نرگس‌ها از محمد احصایی
نرگس‌ها
برآورد
£80,000
102,564 دلار آمریکا
-
£120,000
153,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£137,500
176,282 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 2 آبان 1397
آرت چارت | نرگس‌ها از محمد احصایی
نرگس‌ها
برآورد
£80,000
102,564 دلار آمریکا
-
£120,000
153,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£137,500
176,282 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 2 آبان 1397
آرت چارت | ساهو فساهاه از حسین زنده رودی
ساهو فساهاه
برآورد
 
قیمت فروش
20.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرت چارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
59.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
111.765%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392