غلامحسین نامی

ایران | 1315
مقایسه
درباره غلامحسین نامی

گران ترین اثر

آرت چارت | راه شیری 2 از غلامحسین نامی
راه شیری 2
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
2 خرداد 1391
تعداد حضور
19
تعداد آثار
22
میانگین قیمت فروش
58,485 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
29,360 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
40,866 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
72.727%
میانگین رشد ارزش آثار
74.512%