فائق حسن

عراق | 1293 - 1370
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
تعداد حضور
7
تعداد آثار
17
میانگین قیمت فروش
52,890 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
19,324 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
32,500 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
70.588%
میانگین رشد ارزش آثار
94.416%