• بغدادیت 1329
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 62 * 75 سانتی متر
  • امضاشده (پایین چپ)
برآورد
£60,000
74,618 دلار آمریکا
- £100,000
124,363 دلار آمریکا
قیمت فروش
£190,900
237,408 دلار آمریکا
138.625%
سایر آثار هنری فائق حسن

آرتچارت | قطعات از فائق حسن
قطعات
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,800
55,714 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | رقص بادیه نشین از فائق حسن
رقص بادیه نشین
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | اردوگاه صحرایی از فائق حسن
اردوگاه صحرایی
برآورد
£5,000
6,757 دلار آمریکا
-
£7,000
9,459 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 52,890 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,324 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+94.416%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£165,500
205,820 دلار آمریکا
341.333%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | Personnage از بهمن محصص
پرسوناژ
برآورد
£120,000
153,846 دلار آمریکا
-
£180,000
230,769 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
192,308 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398