• زن خرما می‌چیند 1324
  • گواش و مداد رنگی روی مقوا
  • نقاشی
  • 47.5 * 63 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده (وسط راست)
برآورد
€40,000
43,011 دلار آمریکا
- €60,000
64,516 دلار آمریکا
قیمت فروش
€55,000
59,140 دلار آمریکا
10%
سایر آثار هنری فاطما بایا

آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ابزار از باية فاطمة
طبیعت بی‌جان با ابزار
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | پرنده آبی از فاطما بایا
پرنده آبی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 28,370 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,957 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,075 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+67.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از هيف قهرمان
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$63,000
404%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | Enigma X از آیدین آغداشلو
Enigma X
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | دیدار دوباره از پاول گیراگوسیان
دیدار دوباره
برآورد
£20,000
24,873 دلار آمریکا
-
£30,000
37,309 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,840
44,572 دلار آمریکا
43.36%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402