تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

مجموعه پیش رو حاصل تلاش من است برای مواجهه با عدم تعادلی که در درونم رخ داده است. در سفر هایم و پناه بردن به طبیعت شروع به چیدن سنگ ها روی یکدیگر کردم و از این رو نتیجه این کار و ایجاد تعادل از طریق چیدن سنگ ها بر روی هم ارامشی در درونم بوجود آورد که باعث شد به دنبال تکرار این حس در هر زمان و مکانی باشم.
سایر آثار هنری فاطمه ریاضتی

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از مونا پاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | هرکول از قدرت الله عاقلی
هرکول
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396