• مرد و پرنده از مجموعه پژواک عشق 1364
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 60 * 30 سانتی متر
آرتچارت | بدون عنوان از پورنگ پیرعطایی
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£548
764 دلار آمریکا
9.6%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از یاسمن نوذری
بدون عنوان
برآورد
£550
755 دلار آمریکا
-
£700
960 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از یاسمن نوذری
بدون عنوان
برآورد
£550
755 دلار آمریکا
-
£700
960 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل از فرهاد استوانی
مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
آرتچارت | ساختمان ( ای و آی) از أيمن بعلبكي‎
ساختمان ( ای و آی)
برآورد
£8,000
9,934 دلار آمریکا
-
£12,000
14,901 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,039 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زن دروغگو از حسین مادی
زن دروغگو
برآورد
€5,600
6,099 دلار آمریکا
-
€7,400
8,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
5,990 دلار آمریکا
15.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394