• در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد از مجموعه حافظ 1383
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 75 * 20 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

جاری در زمان - پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
24 خرداد 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,578 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,494 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,387 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.428%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل از فرهاد استوانی
مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£48,260
59,928 دلار آمریکا
37.886%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,427 دلار آمریکا
-
£15,000
18,640 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,252 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402