• در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد از مجموعه حافظ 1383
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 75 * 20 سانتی متر
آرتچارت | مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل از فرهاد استوانی
مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£48,260
59,928 دلار آمریکا
37.886%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,427 دلار آمریکا
-
£15,000
18,640 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,252 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,427 دلار آمریکا
-
£15,000
18,640 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,252 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1396
آرتچارت | اسکندریه، گذشته و حال از احمد مصطفی
اسکندریه، گذشته و حال
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£10,000
13,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
18,459 دلار آمریکا
75.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | ماهیگیری در شب از احمد مصطفی
ماهیگیری در شب
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£10,000
13,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
18,459 دلار آمریکا
75.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | دروازه‌های آشویتس از مارکو گریگوریان
دروازه‌های آشویتس
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$5,355
78.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401