آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,500,000,000﷼
52,941 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرت چارت | بختک شیطانی قصه از بیتا فیاضی
بختک شیطانی قصه
برآورد
$8,000
-
$8,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399