فرهاد مشیری

ایران | 1342
مقایسه
درباره فرهاد مشیری

گران ترین اثر

آرت چارت | عشق از فرهاد مشیری
عشق
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
123
تعداد آثار
199
میانگین قیمت فروش
164,980 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
94,798 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
133,709 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
75.879%
میانگین رشد ارزش آثار
50.065%