فریده لاشایی

ایران | 1323 - 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 44,068 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 38,891 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.257%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022