فریده لاشایی

ایران | 1323 - 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 45,259 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,177 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 39,585 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.214%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022