• هر درختی جور خزان را تاب نمی‌آورد، سوییت شماره‌ی1 1395
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ
  • نقاشی، چاپ
  • 40 * 60 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 50
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

استبداد پاییز - گالری لیلا هِلِر دبی
1 اردیبهشت 1395
آثار هنری مشابه

آرت چارت | دانشگاه آمریکایی بیروت از حسین مادی
دانشگاه آمریکایی بیروت
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€7,000
8,092 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 44,068 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 38,891 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.257%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022