آرت چارت | انتزاع نهایی از استلیو اسکامانگا
انتزاع نهایی
برآورد
€1,800
1,895 دلار آمریکا
-
€2,200
2,316 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | چشم‌انداز زرد از مازن الرفاعي
چشم‌انداز زرد
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£3,500
4,802 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
57.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | چشم‌انداز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز
برآورد
€3,000
3,468 دلار آمریکا
-
€4,000
4,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,509 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | کنار دریا از ریبال ملاعب
کنار دریا
برآورد
€2,800
3,237 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | تئاتر زندگی از بهاره نوبی
تئاتر زندگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,691 دلار آمریکا
-
€2,000
2,255 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,029 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرت چارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,691 دلار آمریکا
-
€2,000
2,255 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,029 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرت چارت | زنی با سه‌تار از ناصر اویسی
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667%
تاریخ حراج
کویینز آکشن - 5 بهمن 1398
آرت چارت | جدایی از آیسی و سوت
جدایی
برآورد
€800
842 دلار آمریکا
-
€1,000
1,053 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 31 خرداد 1401