فریدون رحیمی آسا

ایران | 1315
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
29 مهر 1399
تعداد حضور
4
تعداد آثار
22
میانگین قیمت فروش
1,819 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
1,643 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
2,467 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
77.273%
میانگین رشد ارزش آثار
-10.723%
مقالات

گزارش حراج ساتبیز هنر قرن بیستم خاورمیانه 2023 13 اردیبهشت 1402
 حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه ساتبیز از  24 فروردین تا 7 اردیبهشت 1402 برگزار شد. در این حراج 17 اثر از 8 هنرمند ایرانی حضور داشت. در این گزارش آماری از قبیل تعداد هنرمندان، تعداد آثار فروخته شده، ملیت هنرمندان و قیمت‌ آثار ارائه شده است. در بررسی قیمت آثار، نمودارهایی شامل اطلاعات نرخ رشد و بازه‌ی قیمتی نیز قابل مشاهده است.