• بدون عنوان (از مجموعه سیاهان) 1400
  • ساخت و ساز دستی، اسلب
  • مجسمه
  • 18 * 21 * 21 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

سیاهان رشته کوهی است در منطقه سراوان...
سراوان به زادگاه خورشید ایران شهرت دارد چرا که سراوان اولین نقطه در کشور است که خورشید در آن طلوع می کند. رشته کوه سیاهان طولانی ترین رشته کوه در این منطقه است
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,200
1,387 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرت چارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398