• بدون عنوان (از مجموعه سیاهان) 1399
  • ساخت و ساز دستی، اسلب
  • مجسمه
  • 40 * 24 * 15 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

سیاهان رشته کوهی است در منطقه سراوان...
سراوان به زادگاه خورشید ایران شهرت دارد چرا که سراوان اولین نقطه در کشور است که خورشید در آن طلوع می کند. رشته کوه سیاهان طولانی ترین رشته کوه در این منطقه است
آثار هنری مشابه

آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389