تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

تغییرات دمایی آب، مرگ و سفید شدن مرجان ها می تواند تمام گونه های دریایی و پیرو آن، حیات بسیاری از
موجودات خشکی زی (از جمله انسان ها) را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموعه آب سنگ تاکید بر این هم بودگی
است 
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$1,800
-
$3,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرت چارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391