آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$1,800
-
$3,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرت چارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرت چارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€800
925 دلار آمریکا
-
€1,000
1,156 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400