تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

تغییرات دمایی آب، مرگ و سفید شدن مرجان ها می تواند تمام گونه های دریایی و پیرو آن، حیات بسیاری از
موجودات خشکی زی (از جمله انسان ها) را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموعه آب سنگ تاکید بر این هم بودگی
است 
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | To the Best of My Memory series از کامبیز صبری
To the Best of My Memory series
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | فالگوش از مجتبی رمزی
فالگوش
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399