• فمنیسم 1398
  • Neon Tubing
  • تعداد نسخه: 4
  • نسخه 1
تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری لیلا پازوکی

آرت چارت | گل‌هایی در گلدان از لیلا پازوکی
گل‌هایی در گلدان
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400
آرت چارت | دفتر خاطرات پیکسلی از لیلا پازوکی
دفتر خاطرات پیکسلی
برآورد
£2,200
2,683 دلار آمریکا
-
£2,200
2,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,439 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,813 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,061 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,144 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-9.697%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022