مارکو گریگوریان

ایران | 1304 - 1387
مقایسه
درباره مارکو گریگوریان

در حراج ها

اولین حضور
9 آبان 1386
تعداد حضور
60
تعداد آثار
124
میانگین قیمت فروش
36,978 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
18,983 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
26,749 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
73.387%
میانگین رشد ارزش آثار
50.597%