برآورد
$70,000 - $100,000
قیمت فروش
$315,375
271.029%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شیاطین غُران از فرهاد مشیری
شیاطین غُران
برآورد
 
قیمت فروش
72.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
سایر آثار هنری مارکو گریگوریان

آرت چارت | تابستان 1999 - روستای گارنی از مارکو گریگوریان
تابستان 1999 - روستای گارنی
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 آذر 1396
آرت چارت | رویای نیمه شب تابستان از مارکو گریگوریان
رویای نیمه شب تابستان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 36,156 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,437 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.096%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022