برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
- €3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرت چارت | افسرها از احمد امین نظر
افسرها
برآورد
 
قیمت فروش
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرت چارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
سایر آثار هنری مازن الرفاعي

آرت چارت | چشم‌انداز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز
برآورد
€3,000
3,468 دلار آمریکا
-
€4,000
4,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,509 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,757 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,890 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,046 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+7.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها