• برج شماره‌ی 14 1400
  • iron, water-based paint, watercolor, nuts and bolts, paraffin
  • مجسمه
  • 60 * 110 * 40 سانتی متر
آرت چارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1392
آرت چارت | چالش از رضا یحیایی
چالش
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391