محسن جمالی نیک

ایران | 1358
مقایسه
درباره محسن جمالی نیک

در حراج ها

اولین حضور
2 آبان 1388
تعداد حضور
2
تعداد آثار
2
میانگین قیمت فروش
موجود نیست
میانگین کمینه برآورد
موجود نیست
میانگین بیشینه برآورد
موجود نیست
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
50%
میانگین رشد ارزش آثار
0%