• زنان دهقان
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • مجموعه پرویز مرزبان. مستقیم از هنرمند گرفته شده است.
برآورد
€9,000
8,471 دلار آمریکا
- €12,000
11,294 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری محسن وزیری مقدم

آرت چارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
آرت چارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
£6,000
4,970 دلار آمریکا
-
£8,000
6,627 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 2 آذر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 30,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,694 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,223 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.107%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
37,500 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | خانه‌ی شاعر از شهرام کریمی
خانه‌ی شاعر
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401