آرت چارت | بدون عنوان از مهدی سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرت چارت | سونات از محمود زنده رودی
سونات
برآورد
€5,000
4,801 دلار آمریکا
-
€6,000
5,761 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرت چارت | قرمز و مشکی از محمود زنده رودی
قرمز و مشکی
برآورد
€5,000
4,801 دلار آمریکا
-
€6,000
5,761 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرت چارت | نون از سمیر سایق
نون
برآورد
€12,000
13,873 دلار آمریکا
-
€18,000
20,809 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10%
تاریخ حراج
آرت اسکوپس - 25 فروردین 1397
آرت چارت | همهمه از علی پسندیده
همهمه
برآورد
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرت چارت | پرشور از ساناز البرزی
پرشور
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | بدون عنوان از علی پسندیده
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
326 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,804 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
652 دلار آمریکا
68.421%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397
آرت چارت | بدون عنوان از بهرام حنفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394