محمد احصایی

ایران | 1318
نمایشگاه ها

ناسوت و Nature 2
تهران
23 اردیبهشت - 2 خرداد 1401
مجموعه‌ی زمستان پیشکسوتان ۱۴۰۰
تهران
24 دی - 5 بهمن 1400
مقالات مرتبط

نقاشیخط در گفتگو با محمد احصائی 21 دی 1400
این مصاحبه در سال 1383 توسط حمیدرضا قلیچ‌خانی انجام پذیرفته و در شماره‌ی 71 و 72 مجله‌ی «کتاب ماه هنر» به چاپ رسیده است.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 132,045 دلار آمریکا
کمینه برآورد 75,430 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 107,834 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.576%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022