آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
835 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان (3) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (3)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان شماره 14 از فرامرز پیلارام
بدون عنوان شماره 14
برآورد
€1,000
1,136 دلار آمریکا
-
€1,500
1,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,818 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرِیت + مولر - 11 آذر 1400
آرتچارت | ترکیب خوشنویسی از محمد احصایی
ترکیب خوشنویسی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان (خوش‌نویسی سبز) از رضا مافی
بدون عنوان (خوش‌نویسی سبز)
برآورد
£3,000
3,771 دلار آمریکا
-
£5,000
6,285 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,200
4,022 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 8 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (خوش‌نویسی سبز) از رضا مافی
بدون عنوان (خوش‌نویسی سبز)
برآورد
£3,000
3,771 دلار آمریکا
-
£5,000
6,285 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,200
4,022 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 8 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389