آرتچارت | بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
125 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
292 دلار آمریکا
قیمت فروش
45,000,000﷼
188 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
919 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
668 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان (3) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (3)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | عشق، از مجموعه طلسم‌ها از حامد عبدالله
عشق، از مجموعه طلسم‌ها
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,700
14,260 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,829 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
2,378 دلار آمریکا
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان (نبرد اسب‌های قبرسی) از صادق تبریزی
بدون عنوان (نبرد اسب‌های قبرسی)
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | سینی از محمد احصایی
سینی
برآورد
£1,200
1,446 دلار آمریکا
-
£1,500
1,807 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (سینی) از محمد احصایی
بدون عنوان (سینی)
برآورد
£1,900
2,621 دلار آمریکا
-
£2,400
3,311 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,375
3,276 دلار آمریکا
10.465%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400