تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
15%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 124,336 دلار آمریکا
کمینه برآورد 71,440 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 101,884 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.801%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
125 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
292 دلار آمریکا
قیمت فروش
45,000,000﷼
188 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
919 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
668 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399